Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Tháng 10 : 97
Năm 2021 : 2.699
Văn bản liên quan

tăng cường dạy học qua internet 
trong thời gian nghỉ học để phòng, 
chống Covid-19

Ngày ban hành:
01/04/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch tháng 01-2020

Ngày ban hành:
27/12/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Dự án phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2 có mở trang tập huấn về giáo dục STEM trên địa chỉ http://taphuan.sesdp2.edu.vn/

Thời gian tập huấn từ ngày 11/11 đến ngày 22/11/2019.

Ngày ban hành:
18/11/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thời Khóa Biểu mới áp dụng từ tuần 11 năm học 2019-2020

Ngày ban hành:
05/11/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Danh sách làm công tác PCGDTHCS 2019

Ngày ban hành:
05/10/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

 HỒ SƠ CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC  NĂM HỌC 2019-2020

Ngày ban hành:
25/09/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Video Clip